Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bocian Ryszard

Ryszard Bocian

ur. w 1939 roku w m. Skole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik dydaktyczny Akademii Medycznej w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w utworzenie uczelnianych struktur NSZZ „Solidarność”. Członek Prezydium Komitetu Założycielskiego związku. Członek związkowych komisji negocjacyjnych. Związany z krakowskim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-14 grudnia 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego podczas akcji protestacyjnej na AM. W związku z powyższym, wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia z dnia 22 października 1982 r. uznany winnym nielegalnego uczestnictwa w związku zawodowym, którego działanie zostało zawieszone, przy czym odstąpiono od wymierzenia kary. W dniu 29 października 1982 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 6 grudnia 1982 r. 
Od listopada 1981 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Począwszy od 1982 r. zastępca kierownika Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej krakowskiego obszaru KPN, a następnie członek Centralnego Komitetu Akcji Bieżącej KPN (1982-83 oraz 1985-89). W latach 1986-88 szef Obszaru II KPN w Krakowie. Uczestnik II Zjazdu KPN w 1984 r. oraz III Zjazdu KPN w 1989 r., podczas którego został wybrany członkiem Rady Politycznej. 
Zaangażowany w redagowanie drugoobiegowych pism KPN „Robotnik Polski w Walce”, „Opinia Krakowska”, „Krzyk” jako wydawca, redaktor oraz autor tekstów. W latach 1982-83 oraz 1985-88 redaktor naczelny „Niepodległości”. Uczestnik manifestacji, akcji ulotkowych i malowania napisów na murach. Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie. 
Wielokrotnie zatrzymywany, osadzany w aresztach i przesłuchiwany oraz karany grzywnami.  
W 1989 r. zaangażowany w prowadzenie kampanii przedwyborczej KPN przed wyborami czerwcowymi. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN