Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołaczkowski Maciej

Maciej Jan Kołaczkowski

ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił m.in. funkcję członka Zarządu Regionu Mazowsze, delegata Regionu Mazowsze na I KZD w Gdańsku, wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Był jednym z założycieli Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania i pozostawał w ukryciu do chwili aresztowania w 1984 r. Aktywnie włączył się w działalność podziemnych struktur opozycyjnych. W latach 1983-1984 pełnił funkcję nieformalnego szefa Radia „Solidarność”. Organizował transport i druk podziemnych wydawnictw z innych regionów w drukarniach na terenie Warszawy (m.in. „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” i „Gazety Białostockiej”). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków