Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drąg Adam

Adam Jerzy Drąg

ur. w 1949 roku w m. Olesno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Adam Jerzy Drąg był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku w swoim zakładzie pracy i członkiem zakładowego Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. został działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”.  Od marca 1981 r. został oddelegowany do pracy w Komitecie Zakładowym, a od października 1981 r. był członkiem redakcji pisma Komitetu Zakładowego „Wiadomości”. 
Był również delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, członkiem Zarządu Regionu a od listopada 1981 r. prezydium Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Z powodu działalności związkowej  był inwigilowany i rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa państwa. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13.12.1981 r. do dnia 30.06.1982. Po wyjściu z internowania nadal angażował się w działalność związkową co skutkowało kolejnymi represjami i szykanami ze strony organów bezpieczeństwa (przeszukanie mieszkania, inwigilacja). 
W latach 1984-1988 był Bratem Przewodnikiem Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku i współorganizatorem jego struktur w innych miastach Polski, organizatorem i uczestnikiem służb ochrony podczas mszy w kościele św. Brygidy i Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej