Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Gołębiowski

ur. w 1941 roku w m. Hanczarki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Ksiądz Józef Gołębiowski w latach 1983-1989 uczestniczył w tajnych zebraniach bolesławieckiej „Solidarności”. Ksiądz Józef Gołębiowski był inwigilowany i szykanowany przez funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa. Ksiądz Józef Gołębiowski był inicjatorem pierwszej mszy świętej za Ojczyznę oraz celebrował nabożeństwa w intencji NSZZ „Solidarność”. Wspierał działania bolesławieckiej „Solidarności, które miały na celu upamiętnienie męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz należał do grona księży – Kapelanów Solidarności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej