Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ludmiła Fastowicz

ur. w 1955 roku w m. Franopol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Ludmiła Fastowicz od września 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową. Zajmowała się zbieraniem składek pieniężnych dla rodzin osób internowanych oraz kolportażem wydawnictw niezależnych w miejscu pracy oraz poza nim.
Od 1986 r. należała do toruńskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie została członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej odpowiedzialnym za kontakty z prasą polską i zagraniczną. Współorganizowała demonstracje KPN w Toruniu oraz uczestniczyła w demonstracjach w Warszawie i Krakowie. Aktywnie współpracowała z toruńskim podziemnym wydawnictwem „Kwadrat”.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003