Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muchliński Zbigniew

Zbigniew Joachim Muchliński

ur. w 1934 roku w m. Nowe Miasto Lubawskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Zbigniew Muchliński był pracownikiem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Od 1980 r. należał do struktur NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 14 grudnia 1981 r. do  14 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
W listopadzie 1984 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu. Po odmowie rejestracji i zakazie prowadzenia działalności stowarzyszenia, jego członkowie powołali opozycyjny Obywatelski Ruch na Rzecz Obrony Praw Człowieka, aktywnie reagujący na wszelkie łamanie zasad praworządności. Działalność opozycyjna w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz w Ruchu Obywatelskim były powodem zwolnienia Zbigniewa Muchlińskiego ze stanowiska w WSS „Społem” i inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa. 
W latach 1982-1984 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych, a w 1985 r. odmówiono wydania paszportu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN