Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borejszo Jerzy

Jerzy Jan Borejszo

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Jerzy Borejszo członek NSZZ "Solidarność", zatrudniony w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie jako ślusarz.
W czasie obowiązywania stanu wojennego był w dniu 11.10.1982 r. podejrzany o kolportaż ulotek w swoim zakładzie pracy. Przeprowadzona rewizja dała wynik negatywny, a funkcjonariusze SB KWMO w Szczecinie przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. Następnie został powołany na ćwiczenia w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 5.11.1982 r. do 2.02.1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN