Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baran Maria

Maria Baran

ur. w 1956 roku w m. Zgłobień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Maria Baran pracowała w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Od roku 1981 należała do NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywała stały kontakt z tworzącym się podziemiem „Solidarności”. W latach 1983-1987 należała do Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów. Wspólnie z kolegami z zakładu pracy Januszem Borowcem i Andrzejem Łyko prowadziła na terenie Archiwum Państwowego w Rzeszowie magazyn papieru i materiałów drukarskich. Uczestniczyła w kolportażu prasy podziemnej: przewożenie nielegalnych druków z Krakowa, odbiór wydawnictw (z punktu kolportażowego przy ul. Grodzisko 1a w Rzeszowie). Uczestniczyła w akcjach ulotkowych, m.in. w 1984 r. na Osiedlu 1000-lecia oraz okolicach ulicy Sportowej w Rzeszowie (ulotka z informacją o emisji podziemnego Radia Solidarność). W strukturze Solidarności Walczącej rozprowadzała także nielegalne wydawnictwa na terenie Rzeszowa. Uczestniczyła w akcjach organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności”: msze za Ojczyznę w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, 3 maja, 31 sierpnia. W 1989 r. uczestniczyła w reaktywowaniu jawnej działalności związkowej w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Kryptonim „Ośmiornica”. Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej 1982-1990, wybór, wstęp i opracowanie Janusz Borowiec, Warszawa –Rzeszów 2008
    • J. Borowiec, Wykorzystanie tajnego współpracownika Wojciecha Bały do rozpracowania Solidarności Walczącej, Prace Historyczno – Archiwalne T. XXVI, Rzeszów 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN