Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smagoń Janusz

Janusz Marek Smagoń

ur. w 1951 roku w m. Paczków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Pan Janusz Marek Smagoń w dniach 29-30.08.1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie. 5-6.09.1980 r. zorganizował i uczestniczył w strajku, zakończonym 17.09.1980 r. podpisaniem porozumienia z KS. Od września 1980 r. działał w „S”. Był założycielem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego przy ZUP w Nysie, przewodniczącym Tymczasowej KZ, od listopada 1980 r. wiceprzewodniczącym KZ, a od końca września 1980 wiceprzewodniczącym MKZ „S” Nysa. 
W dniach 13-16.12.1981 r. pozostawał w ukryciu. 16.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, Nysie i Grodkowie. Zwolniony 23.07.1982 r. 
Po wyjściu na wolność został współzałożycielem TKZ „S” ZUP przy Nysa. W latach 1982-1989 pełnił funkcję redaktora podziemnego pisma „Odmiennym Zdaniem”, za którego druk był również odpowiedzialny. Pan Janusz Marek Smagoń współorganizował akcje ulotkowe i zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym. W listopadzie 1982 r. został zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku. Do sierpnia 1986 r. utrzymywał się z zajęć dorywczych. Był wielokrotnie poddawany rewizjom i zatrzymywany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej