Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Żuchowski

ur. w 1941 roku w m. Przysiek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Oddziale PKS Gostynin, a także członkiem Międzyzakładowego Komitetu „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej. 
Został internowany 15 grudnia 1981 r. Jako uzasadnienie decyzji o internowaniu wskazano, że w przypadku pozostania na wolności organizowałby strajki i manifestacje. Przetrzymywano go w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Włocławku. Wolność odzyskał 13 stycznia 1982 r

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • J. Pawłowicz, „NSZZ Solidarność” organizacja Regionu Płockiego, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod. red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010