Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Mordasiewicz

ur. w 1955 roku w m. Szczuczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 423/2017
Biogram
Po ogłoszeniu stanu wojennego podjął działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. 
Do 1989 r. kolportował ulotki i niezależne wydawnictwa, m.in. „Jedność”, „CDN”, „Solidarność Walcząca”. Zbierał także pieniądze i organizował pomoc dla internowanych, zwolnionych z pracy oraz ich rodzin.
Tymczasowo aresztowany w okresie od 18.09.1982 r. do 14.10.1982 r. w wyniku czynnej napaści na funkcjonariusza MO, mającej na celu przerwanie podjętej przez niego interwencji. 
W 1989 r. był członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego w Szczecinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków