Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pęczek Wiesław
Wiesław Antoni Pęczek
ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Należał do grupy osób organizujących NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach Związku. W latach 1984-1990 współpracował z Unią Demokratów Baza, w ramach której m.in. pisał artykuły do „Bazy”- miesięcznika społeczno-politycznego wydawanego przez UD Baza. Swoje artykuły podpisywał pseudonimem „S”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Domagalski, Baza, w Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010