Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mosio Daniel

Daniel Jan Mosio

ur. w 1942 roku w m. Pilcza Żelichowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Konstruktor w Fabryce Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie. 
Jesienią 1980 r. zaangażowany w utworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego związku, a następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej w dziale Głównego Konstruktora. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. uczestnik strajku protestacyjnego. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur tarnowskiej „Solidarności”. Organizator pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. Uczestnik manifestacji i akcji protestacyjnych. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
W 1989 r. czynny przy odtworzeniu struktur „Solidarności” w „Tamelu”. Zaangażowany w działalność tarnowskiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 1, Kraków 2012
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019
    • "Solidarność" 1980-1989 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 6 Polska południowa, Warszawa 2010