Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Janusz Dąbrowa
ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Krzysztof Dąbrowa jako słuchacz Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie wziął udział w strajku na uczelni na przełomie listopada i grudnia 1981 r., w wyniku czego został skreślony z listy studentów. Po zakończeniu akcji protestacyjnej zaangażował się w działania Prymasowskiego Komitetu Pomocy Internowanym przy kościele św. Marcina w Warszawie. W trakcie podjętych następnie studiów w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i po powrocie do Łasku zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Był inicjatorem lokalnych akcji upamiętniania rocznic wydarzeń i bohaterów historycznych. W związku z podejrzeniem prowadzenia nielegalnej działalności politycznej na terenie Łasku i utrzymywaniem kontaktów z miejscowym duchowieństwem, w latach 1984–1989  podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Został m.in. posądzony o wywieszenie 31.08.1984 r. flagi z napisem „Solidarność” na wieży kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łasku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN