Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pintera Józef

Józef Jan Pintera

ur. w 1946 roku w m. Sokołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, następnie Komisji Zakładowej. Był współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. należał do zespołu redakcyjnego bydgoskiego pisma Komitetu Obrony Społecznej „KOS”. W latach 1981-1989 kolportował i organizował kolportaż na terenie Zakładów Chemicznych „Zachem” oraz w okolicach Żnina. Zaangażowany był w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz Komitet Pomocy Aresztowanym. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę. W latach 1982-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dnia 5 listopada 1982 r. został powołany, obok 300 innych działaczy „Solidarności”, do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego 1983 r. Od 4 do 16 lutego 1983 r. przetrzymywany był w Areszcie Garnizonowym w Chełmnie n/Wisłą. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN