Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbański Andrzej

Andrzej Janusz Urbański

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Od 1977 r. pracował w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jesienią 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Bibliotece, który był protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od 1982 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w Bibliotece. Współtworzył i do czasu aresztowania był redaktorem naczelnym pisma NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze- „Wola”. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną 14 marca 1983 r. dokonano przeszukania jego mieszkania w Warszawie Aninie. Zarekwirowano duże ilości wydawnictw niezależnych. Tego samego dnia został zatrzymany, a następnego dnia tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Z aresztu zwolniony został 5 maja 1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie. W 1984 r. współtworzył Grupę Polityczną Wola, kierował jej pracą i został redaktorem naczelnym wydawanego przez nią pisma „Naprzód”. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej i członkiem redakcji pisma tej organizacji- „Praca”. We wrześniu 1988 r. został członkiem Tymczasowego Komitetu NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Narodowej i sygnatariuszem wniosku o rejestrację Związku. W latach 1988-89 był członkiem Klubu Myśli Politycznej Dziekania, w 1989 r. członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze i członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, Warszawa 2020
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010, hasło: Grupa Polityczna Wola
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności