Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartosik Arkadiusz

Arkadiusz Zygmunt Bartosik

ur. w 1952 roku w m. Synogać
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Arkadiusz Bartosik został powołany do wojska z przyczyn politycznych. Skoszarowano go w Jednostce Wojskowej 1636 w Chełmnie Pomorskim, gdzie na 90 dni został przydzielony do VIII Kompanii Pontonowej.
Ten rodzaj represji stanowił ,,inteligentną formę internowania’’. Władze komunistyczne na początku listopada 1982 roku rozpoczęły wysyłanie opozycjonistów do wojska w obawie, że mogą oni wziąć udział w zapowiadanym na 10 listopada proteście przeciwko delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’. 
Arkadiusz Bartosik trafił jako rezerwista na trzymiesięczne ,,przeszkolenie’’, w trakcie którego, pomimo mrozu, spał w namiocie, był zmuszany do ciężkiej i bezsensownej pracy oraz był poddawany przymusowej indoktrynacji politycznej ze strony aparatu polityczno-wychowawczego (L)WP.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej