Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rajca Stefania

Stefania Rajca

ur. w 1934 roku w m. Helenków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pani Stefania Rajca w okresie od 1 IX 1981 r. do 31I 1982 r. pracowała w Zarządzie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach, na stanowisku specjalisty ds. warunków płacy i pracy w dziale spraw związkowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności ww. związku, Pani Stefania Rajca została zwolniona z pracy i przeszła na rentę inwalidzką.  Ww. od połowy lat 70. dodatkowo pracowała jako pilot wycieczek, organizowanych przez Polskie Biuro Podróży „Orbis” Oddział w Katowicach. W związku z pracą w Zarządzie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach, po 1982 r. Pani Stefania Rajca miała trudności z otrzymywaniem zleceń na obsługę wycieczek zagranicznych, organizowanych przez ww. biuro. Należy zaznaczyć, iż Polskie Biuro Podróży „Orbis” Oddział w Katowicach było największą instytucją turystyczną w kraju, której podlegały pomniejsze biura. W 1985 r. Pani Stefania Rajca została zweryfikowana jako pilot wycieczek zagranicznych. Pomimo tego Polskie Biuro Podróży „Orbis” Oddział w Katowicach  poinformowało ww., że nie będzie jej angażować do obsługi imprez przez nich organizowanych. Przyczyną takiej decyzji miała być działalność Pani Stefanii Rajcy w ramach NSZZ „Solidarność”,  do czasu jego delegalizacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów