Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Bernard

Bernard Nowak

ur. w 1950 roku w m. Kwidzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
Od 1979 roku związany był z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Z powodu utrzymywania kontaktów z przedstawicielami środowisk opozycyjnych oraz redakcją nielegalnego pisma "Spotkania” był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1981 zatrudniony jako redaktor w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego wydawał Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-16 XII 1981 w strajku okupacyjnym w WSK Świdnik, wchodził w skład redakcji Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. Od jesieni 1982 r. był redaktorem, drukarzem i wydawcą podziemnego Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FSC Lublin. W latach 1983-1989 drukował wraz z innymi drukarzami z podziemnych drukarni lubelskich Informator Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarność”. Pan Bernard Nowak uczestniczył także w pracach Wolnej Spółki Wydawniczej założonej na przełomie 1985 i 1986 r. przez Jana Krzysztofa Wasilewskiego, był redaktorem i składaczem książek wydawanych przez to wydawnictwo. Zajmował się także drukiem offsetowym i kolportażem książek wydawanych przez inne niezależne wydawnictwa. Rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw było podstawą objęcia go postępowaniem prokuratorskim. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany na 48 godzin, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej