Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Sławiński

ur. w 1944 roku w m. Rzemień k. Mielca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od 16 września 1980 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wydziałowego NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Żukowicach, a od 1 stycznia 1981 r. - zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
W okresie 13-18 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w Hucie Miedzi „Głogów”, za co 19 grudnia 1981 r. został tymczasowo aresztowany i 23 grudnia 1981 r. osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Z aresztu został zwolniony 21 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki skazał go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Sąd Najwyższy w Warszawie złagodził karę do 1 roku pozbawienia wolności, jednocześnie uchylił warunkowe zawieszenie kary. Od 20 października 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Strzelinie. Został zwolniony dnia 6 kwietnia 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa. 
1 sierpnia 1983 r. został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu, jako podejrzany o współudział w podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek kasyna Komendy Rejonowej MO w Głogowie w dniu 19 października 1982 r. Wolność odzyskał 16 września 1983 r. 
Ze względu na prowadzoną działalność pozostawał w stałym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej