Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędrzejewski Józef

Józef Jędrzejewski

ur. w 1947 roku w m. Hrubieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. Działalność opozycyjną kontynuował również po 13.12.1981 r., kiedy próbował pozyskać czcionki drukarskie, by sporządzić matryce i przystąpić do druku ulotek oraz wydawnictw na temat sytuacji w Polsce w okresie stanu wojennego. Za swą działalność został internowany 11.05.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, gdzie przebywał do 4.08.1982 r.  Od marca do grudnia 1982 r. rozpracowywany w ramach Sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt.  „Drukarz”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN