Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Holewiński Wacław

Wacław Holewiński

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
Swoją działalność rozpoczął w 1977 r. w Studenckim Komitecie Solidarności. Udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby spotkań konspiracyjnych działaczy SKS oraz zaangażowany był w druk i kolportaż niepodległościowych wydawnictw („Krytyka”, wydawnictwa NOWE-j). W związku z działalnością w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów został internowany 15 stycznia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Po zwolnieniu z internowania 21 lipca 1982 w dalszym ciągu był zaangażowany w druk i kolportaż literatury bezdebitowej (wydawnictwo „Przedświt”). W związku z tą aktywnością został zatrzymany 30 maja 1984 r. i  następnego dnia tymczasowo aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Wolność odzyskał 6 sierpnia 1984 r., gdy postępowanie umorzono na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN