Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbanowicz Zenon

Zenon Urbanowicz

ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Zenon Urbanowicz wraz ze swoim ojcem Ryszardem Urbanowiczem rozpoczęli w 1982 r. regularne drukowanie pisma „U nas” – podziemnego organu prasowego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. Pismo „U nas” było drukowane w domu Urbanowiczów dwa razy w miesiącu w nakładzie od kilkuset do kilku tysięcy egzemplarzy. Zenon Urbanowicz, jako student niebędący pracownikiem „Polaru”, zgłosił się na ochotnika do drukowania ww. pisma i wykonywał to zadanie od września 1982 r. do maja 1985 r. 
Po aresztowaniu redaktorów, P. Bogusławskiego i K. Zadrożnego, Zenon Urbanowicz w pierwszej połowie 1984 r. brał udział w pisaniu, redagowaniu, drukowaniu i kolportowaniu zwiększonego nakładu pisma „U nas”. Wymienione działania, oprócz kontynuacji pracy, miały również na celu zmylenie Służb Bezpieczeństwa i zdjęcie podejrzeń z aresztowanych.
Dodatkowo brał także udział w drukowaniu innych tytułów pism podziemnych tj.: ,, Z Dnia na Dzień”, „Hydralek” i ,,Solidarność Walcząca”. Wobec groźby aresztowania, w maju 1985 r. podjęto decyzję o zakończeniu drukowania prasy podziemnej w domu Urbanowiczów. We wrześniu 1985 r. zakopano na terenie posesji Urbanowiczów sprzęt drukarski, który odkopano dopiero w 2011 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej