Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łazarz Mieczysław

Mieczysław Marian Łazarz

ur. w 1836 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
 Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy i PZPR dał się poznać już na początku lat 70-tych. Jego śmiałe wypowiedzi stały się przyczyną zainteresowania nim SB i przeprowadzanych z nim rozmów ostrzegawczych.  W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, gdzie pracował od 1962 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w FŁT. Pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”, a w maju 1981 r. wybrany został przewodniczącym KZ. Aktywnie angażował się w organizowanie strajków. Był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „S” w Kraśniku i Prezydium MKZ oraz jego wice przewodniczącym. Wchodził także w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego  Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie i jego Plenum. Był także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego i delegatem na I Regionalny Zjazd Delegatów w Świdniku. Za swą działalność internowany 13.12.1981 r. Osadzony w Zakładzie karnym we Włodawie, a od 9.04.1982 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony został 21.07.1982 r.  Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, od 1982 roku był przewodniczącym podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Kraśniku. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Był współorganizatorem i uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotycznych, inicjatorem organizowania wycieczek do miejsc pamięci narodowej i budowy pomnika J. Piłsudskiego w Kraśniku. Od XII 1988 r. był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „S” w FŁT, w cotygodniowych prelekcjach w radiowęźle zakładowym przedstawiał zadania i proponowane formy działania związku, zachęcał także do uczestnictwa w duszpasterstwie robotniczym w Kraśniku, którego był aktywnym członkiem. 13.04.1989 r. został wybrany przewodniczącym powołanego wówczas Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kraśnickiej. Zaangażowany był także w prowadzenie kampanii wyborczej kandydatów na posłów i senatorów z ramienia „Solidarności”, był aktywnym uczestnikiem i prowadzącym liczne spotkania przedwyborcze. W wyborach parlamentarnych 4 VI pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Wyborczego Okręgu Kraśnik. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN