Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kurnik

ur. w 1951 roku w m. Maszkienice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Jesienią 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej. Członek redakcji pisma „Kurierek BB” wydawanego przez Delegaturę Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Czynny przy organizacji obchodów rocznicy powstania „Solidarności” połączonej z upamiętnieniem agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę w 1939 r., które miały miejsce na rynku w Bochni w dniu 17 września 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, wobec próby kontynuowania działalności związkowej, w dniu 23 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach internowania w Rzeszowie – Załężu, Uhercach i Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 15 października 1982 r.
Po uwolnieniu związany z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Bochni. Zaangażowany w redakcję i druk drugoobiegowych pism wydawanych przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” „Kurierek B” oraz „Solidarność Zwycięży”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN