Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ochnio Marianna
Marianna Stanisława Ochnio
ur. w 1954 roku w m. Dudki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pani Marianna Ochnio od 1982 r. działała w strukturach podziemnych jastrzębskiej „Solidarności”. Udzielała pomocy osobom internowanym w stanie wojennym i osobom strajkującym w jastrzębskich zakładach pracy. 
W latach 1984-1989 kolportowała wydawnictwa opozycyjne. Była związana ze środowiskiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. 
Od 1984 r. jako członek PTTK „Pielgrzym” w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczyła w spotkaniach działaczy opozycji antykomunistycznej.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków