Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rennert Herbert

Herbert Franciszek Rennert

ur. w 1942 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Pan Herbert Rennert od sierpnia 1980 r. brał aktywny udział w tworzeniu NSZZ „Solidarność” w Hucie Katowice, został wybrany na przewodniczącego Komisji Wydziałowej w Hucie Katowice. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-23 XII 1981 r. wziął udział w strajku okupacyjnym w Hucie Katowice, wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.  Został również wybrany na przewodniczącego Komitetu Strajkowego Wydziału Huty Katowice, za co został skazany wyrokiem  Sądu Wojewódzkiego z dnia 2 I 1982 r. na 5,5 roku pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich, Kłodzku, Strzelinie, Raciborzu. W wyniku zastosowania amnestii z dnia 21 VII 1983 r. karę zmniejszono o połowę. W sierpniu 1983 r. został urlopowany z odbywania kary i wrócił do pracy w Hucie Katowice. 
Zaangażował się w organizowanie pomocy finansowej dla rodzin osób aresztowanych zatrudnionych w Hucie Katowice, aktywnie włączył się wraz z żoną w tworzenie duszpasterstwa pracowniczego przy parafii św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, był również jednym z organizatorów „Wszechnicy Robotniczej” przy tejże parafii. Wiele razy uczestniczył w uroczystościach rocznicowych 16 grudnia pod KWK „Wujek”, za co był zatrzymywany i przesłuchiwany. 
W październiku 1986 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1987 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Huty Katowice, w 1988 r. wybrany na członka Regionalnego Komitetu wykonawczego NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, mocno angażował się w ponowne zarejestrowanie NSZZ „S” Huty Katowice. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej