Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuryjak Zygmunt

Zygmunt Józef Kuryjak

ur. w 1929 roku w m. Korytyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W 1974 roku przeprowadzona została z Zygmuntem Kuryjakiem rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza, ponieważ nawoływał do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych, zwłaszcza w gminie Trzeszczany. Po ich powstaniu został przewodniczącym Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Józefinie, gdzie mieszkał. Pełnił także funkcję przewodniczącego Zarządu Komitetu Gminnego w Trzeszczanach. We wrześniu 1981 roku uczestniczył aktywnie w rozpowszechnianiu ulotek i plakatów nawołujących do niepłacenia przez rolników trzeciej części podatku gruntowego. Brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL, a także dowoził żywność strajkującym. Z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” RI w dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w ZK w Krasnymstawie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z 18.03.1982 r. Po zwolnieniu z internowania zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych opozycji politycznej na terenie woj. zamojskiego. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI, w latach 1982-1983 uczestnikiem zebrań konspiracyjnych. Od 1984 roku zaangażował się także w działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników, które skupiało byłych działaczy RI „Solidarność” i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijnych i patriotycznych oraz dniach skupienia organizowanych w ramach DWR. W dniu 24.09.1985 r. został zatrzymany na 24 godziny za kolportaż literatury sygnowanej przez „Solidarność” podczas uroczystości w Ornatowicach, a 27.09.1985 r. tymczasowo aresztowany i osadzony do 11.11.1985 r. w Areszcie Śledczym w Hrubieszowie. W dniu 28 listopada Sąd Rejonowy w Hrubieszowie Wydział Karny, po zastosowaniu poręczenia społecznego, zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec Zygmunta Kuryjaka, na okres 2 lat próby. W 1987 roku Pan Zygmunt Kuryjak, jako aktywny działacz NSZZ „S” RI inwigilowany, objęty kontrolą operacyjną i represjonowany, zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski do USA, wraz z żoną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej