Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Ryszard Oleksy

ur. w 1956 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Tadeusz Oleksy w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. uczestniczył w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związków Zawodowego „Solidarność” na kopalni węgla kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu. 
W tym okresie brał udział w kolportażu ulotek, pomocy represjonowanym, uczestniczył manifestacjach niepodległościowych. 
Był redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego „Kilof”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków