Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Senkowski

ur. w 1955 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Zbigniew Senkowski był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu, gdzie pełnił funkcję sekretarza NSZZ „Solidarność”. 
Dnia 14 grudnia 1981 r. na terenie kopalni zorganizował strajk pracowniczy i został Przewodniczącym Komitetu Strajkowego, reprezentował protestujących górników w trakcie negocjacji z przedstawicielami władz. 
Po rozwiązaniu strajku dnia 15 grudnia 1981 został aresztowany, przebywał w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu oraz do 26 marca 1982 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu.
Dnia 3 lutego 1982 r. Pan Zbigniew Senkowski wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego został skazany na dwa lata pozbawienia wolności, a następnie wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w Warszawie z 20 marca 1982 r. wykonanie kary zawieszono na 3 lata. 
Pan Zbigniew Senkowski był również jednym z założycieli Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” powstałego 26 stycznia 1989 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej