Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gorazd-Zawiślak Hanka
Hanka Danuta Gorazd-Zawiślak
ur. w 1932 roku w m. Kostopol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015

Biogram

Publicystka gazety „Głos Nowej Huty”. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Rzeczniczka prasowa Komisji Robotniczej Hutników.
Uczestniczka strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Zaangażowana w przygotowanie ulotek oraz  audycji Radia „Solidarność”, nadawanych z huty. Podczas pacyfikacji strajku w dniu 16 grudnia zatrzymana, a następnie internowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich (z uwagi na stan zdrowia także w szpitalu więziennym). Zwolniona w dniu 1 lutego 1982 r.
W latach 1982-89 autorka tekstów ukazujących się w prasie drugoobiegowej. W 1989 r. rzeczniczka prasowa odtwarzanych struktur NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN