Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Jan Chabera

ur. w 1953 roku w m. Zagoździe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Pan Zbigniew Chabera pracował jako mechanik w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu. Jako aktywny przeciwnik ustroju PRL, działający na terenie zakładu, został powołany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki bytowe rezerwistów. Pomimo mroźnej zimy żołnierzom rozkazano spać pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN