Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Adam

Adam Henryk Szymański

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur, które powstały po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Huty „Warszawa”. Wykonywał drobne zlecenia poligraficzne, organizował niezbędne materiały techniczne, zajmował się kolportażem. Sporządzał dokumentację fotograficzną podczas manifestacji i Mszy za Ojczyznę, którą następnie udostępniał zagranicznym ekipom filmowym i dziennikarzom. Ukończył szkolenie dla działaczy NSZZ „Solidarności” organizowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę w dolnym kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków