Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymański Adam
Adam Henryk Szymański
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Prowadził działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur, które powstały po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Huty „Warszawa”. Wykonywał drobne zlecenia poligraficzne, organizował niezbędne materiały techniczne, zajmował się kolportażem. Sporządzał dokumentację fotograficzną podczas manifestacji i Mszy za Ojczyznę, którą następnie udostępniał zagranicznym ekipom filmowym i dziennikarzom. Ukończył szkolenie dla działaczy NSZZ „Solidarności” organizowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę w dolnym kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków