Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sanetra Władysław

Władysław Sanetra

ur. w 1939 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017
Biogram
Pan Władysław Sanetra w latach 1980-1989 działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Wraz z grupą osób powołał w sierpniu 1980 r. Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”” w zakładzie PONAR w Żywcu. W 1981 r. został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowniczej. Na przełomie stycznia i lutego 1981 r. podczas strajku generalnego na Podbeskidziu, który objął większość przedsiębiorstw w województwie bielskim, Pan Władysław Sanetra był członkiem Komitetu Strajkowego w Żywcu. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego zajmował się organizowaniem pomocy dla osób internowanych z regionu Podbeskidzia i ich rodzin. Kolportował nielegalne ulotki i wydawnictwa regionalne tj. „Halny” i „Drzazga". Po strajkach w sierpniu 1988 r. podjął działania zmierzające do reaktywacji legalnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Żywca. W tym celu spotykał się z działaczami Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski oraz uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. 
W roku 1989 w obliczu zmian ustrojowych zaangażował się w tworzenie i działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Żywcu, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Jako kurier podziemnych druków był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1985-1987. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN