Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Brzezina
ur. w 1966 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Jacek Brzezina był studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku przeszukania mieszkania w dniu 18 VI 1988 r., ujawniono 36 sztuk nielegalnych ulotek wydawanych przez „Solidarność”, Konfederację Polski Niepodległej oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów z regionów śląsko-dąbrowskiego oraz mazowieckiego. 
Pan Jacek Brzezina utrzymywał kontakty z osobami działającymi w środowisku opozycyjnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brał również udział w odradzaniu się struktur NZS na ww. uczelni. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Jacek Brzezina aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. 
Prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

innych materiałów