Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczyńska Danuta

Danuta Wilczyńska

ur. w 1936 roku w m. Janowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Działaczka NSZZ „Solidarność” na terenie Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pomimo zawieszenia działalności Związku, prowadziła aktywną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, m.in. organizowała zbiórki pieniędzy w ramach tzw. „kasy koleżeńskiej” na terenie miejsca pracy i przekazywała je do Centrali Kasy. W dniu 31 sierpnia 1982 r. uczestniczyła w demonstracji na znak protestu przeciwko zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. Została internowana 1 września 1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywała do 17 września 1982 r. Od 1982 r. do 1984 r. zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy, ulotek i broszur. W jej mieszkaniu Służba Bezpieczeństwa kilkukrotnie przeprowadziła przeszukanie. Podczas jednego z nich znaleziono przyrządy do powielania ulotek, farbę drukarską i kalkę, a także wydawane przez „Solidarność” broszury m.in. „Mały konspirator”, „Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy”. W związku z powyższym zostało wobec niej wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postanowieniem z 31 sierpnia 1984 r. sprawa została umorzona na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN