Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Turski

ur. w 1961 roku w m. Garbatka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Robert Turski (1961-2016) po ukończeniu Technikum Rolniczego w Lesku pracował w latach 1980-1989 w gospodarstwie rolnym rodziców w Garbatce. Od 1980 r. należał do Federacji Robotników Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów, a następnie do NSZZ RI „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współwydawcą nielegalnych pism opozycyjnych „Bieszczadnik” oraz „Przedświt”. W związku z tą działalnością został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach w dniach od 27.05.1982 r. do 23.07.1982 r. Po zwolnieniu z internowania otrzymał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Uchylając się przed nią, ukrywał się, a następnie przebywał w szpitalu w Krakowie-Kobierzynie. Wystosował również list otwarty skierowany m.in. do Sejmu PRL, Ministerstwa Obrony Narodowej i prymasa Polski, zawierający odmowę pełnienia służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Z tego tytułu również w następnych latach był nękany przez funkcjonariuszy WSW. W 1986 r. po potwierdzeniu niezdolności do odbycia służby wojskowej otrzymał przeniesienie do Obrony Cywilnej.
W latach 1982-1989 współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników oraz „Solidarnością Walczącą” drukując ulotki, odezwy i inne materiały tych organizacji oraz kolportując je na terenie Bieszczadów oraz Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wrocławia. Jako podejrzany o rozpowszechnianie nielegalnych materiałów został zatrzymany 16.06.1984 r., a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Sanoku w dniach od 18 do 26.06.1984 r. Prokurator Wojewódzki w Krośnie decyzją z 25.07.1984 r. umorzył postępowanie przygotowawcze wobec niego na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984 r.
Robert Turski był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, w jego gospodarstwie przeprowadzano rewizje, był również dwukrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN