Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gudowski Mirosław

Mirosław Gudowski

ur. w 1961 roku w m. Myślibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Mirosław Gudowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1990. Był współtwórcą pisma bezdebitowego ,,Jedność’’ wydawanego w ramach działalności NSZZ ,,Solidarność’’ Regionu Szczecińskiego.
Od 1982 roku, jako członek tajnego kolegium redakcyjnego ,,Jedności’’, pomagał przy tworzeniu, wydawaniu oraz kolportowaniu pisma. Utrzymywał również kontakt z duchownymi wspierającymi działaczy opozycji.
W związku z nielegalną działalnością był inwigilowany, przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 
Do 1990 roku był pod obserwacją szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN