Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Berdychowski Zygmunt

Zygmunt Władysław Berdychowski

ur. w 1960 roku w m. Krynica-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik akcji plakatowych oraz malowania haseł na murach na terenie Nowego Sącza.
W dniu 12 stycznia 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 9 lutego 1982 r. skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Nowym Sączu, Rzeszowie – Załężu oraz Hrubieszowie. W dniu 23 lutego 1983 r. warunkowo zwolniony, zaś odbycie reszty kary darowano na mocy przepisów amnestyjnych.
Po uwolnieniu zaangażowany w organizację kolportażu na Nowosądecczyźnie wydawnictw drugiego obiegu. W latach 1984-88 drukarz i wydawca podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”. Uczestnik licznych manifestacji w Krakowie. 
W związku z udziałem w jednej z nich po mszy świętej w nowohuckim kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski (Arka Pana), w dniu 13 października 1985 r. zatrzymany i skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty na 2 lata więzienia z zawieszeniem wykonania kary. 
W 1989 r. zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Nowym Sączu. Członek nowosądeckiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej