Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Bogumił Rosiak

ur. w 1955 roku w m. Chrząblice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Działacz NSZZ „Solidarność” w Koninie, internowany 16 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Koninie. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie do 20 stycznia 1982 r. Był zaangażowany w kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” w Turku, w związku z czym 18 lipca 1984 r. prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Koninie przedstawił mu zarzuty. Śledztwo zostało umorzone dnia 27 lipca 1984 r. na podstawie amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN