Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Anna Borzeszkowska

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Od września 1983 r. angażowała się w działalność opozycyjną uczestnicząc w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Dnia 2 czerwca 1984 r. została zatrzymana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 26 lipca 1984 r. została zwolniona na mocy przepisów ustawy o amnestii. W okresie od czerwca 1984 r. do czerwca 1986 r. miała zastrzeżone wyjazdy do wszystkich krajów świata. Do 1989 r. była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN