Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Kaczmarski
ur. w 1959 roku w m. Rudki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Od listopada 1981 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w strajku w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ogłoszeniu stanu wojennego był działaczem podziemnej struktury „Solidarności”, w ramach której kolportował i drukował pisma sygnowane przez Tymczasowy Komitet Zakładowy. W 1989 r. wszedł w skład Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Huty Ostrowiec.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej