Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Bogumił Płatek

ur. w 1951 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Stanisław Płatek był pracownikiem kopalni węgla kamiennego „Wujek” w Katowicach. W dniach 1-3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie kopalni. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KWK „Wujek”. W grudniu 1980 r. został sekretarzem Komisji Rewizyjnej NSZZ ”Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-16 XII 1981 r. organizował i kierował strajkiem na terenie kopalni jako przewodniczący Komitetu Strajkowego. W początkowym okresie strajku zorganizował straże robotnicze, które patrolowały bramy oraz ogrodzenia kopalni. W wyniku pacyfikacji kopalni przez siły milicyjne w dniu 16 XII 1981 r. został postrzelony. Przebywał jako internowany w szpitalu przy Areszcie Śledczym Bytomiu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Katowicach z  dnia 31 XII 1981 r. został tymczasowo aresztowany.  W dniu 9 II 1982 r. wyrokiem sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Przebywał w Okręgowym Szpitalu Więziennym w Bytomiu, w Areszcie Śledczym w Zabrzu oraz w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W lutym 1983 r. został tymczasowo zwolniony z odbywania kary ze względu na stan zdrowia. Postanowieniem Sądu ŚOW z dnia  8 VIII 1983 r. o zastosowaniu amnestii, złagodzono Stanisławowi Płatkowi karę pozbawienia wolności o połowę do 2 lat pozbawienia wolności. 
W latach 1986-1989 był kolporterem wydawnictw opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej