Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sorgowicki Stanisław

Stanisław Sorgowicki

ur. w 1952 roku w m. Sorgowicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
W latach 1980-1981 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Pile. Był organizatorem strajków na terenie zakładu pracy, zajmował się również kolportażem pism krytycznych wobec organów politycznych i państwowych PRL. Został internowany 16 grudnia 1981 r. Do 29 kwietnia 1982 r. (z przerwą od 9 do 14 kwietnia 1982 r.) przebywał w kolejno w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach, a następnie w Gębarzewie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN