Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stanisław Wiernik

ur. w 1959 roku w m. Rusiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Marek Stanisław Wiernik od 1985 r. do 1987 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej. W ramach pracy w Komisji Uczelnianej NZS redagował „Biuletyn Informacyjny NZS PŁ” w którym opublikował szereg artykułów, m.in. dotyczących rocznicy zbrodni katyńskiej, aresztowania Zbigniewa Bujaka oraz strajku łódzkich studentów w styczniu i lutym 1981 r. Zajmował się również kolportażem materiałów bezdebitowych i brał udział w akcjach informacyjnych organizowanych przez NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • T. Czarnecki, "Radosław Purgał" [w:] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t. 2, Warszawa 2012
    • P. Swaczyna, "Do NZS i przez NZS" [w:] "W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989", red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016