Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jędrzejczak Zygmunt
Zygmunt Jędrzejczak
ur. w 1929 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Zygmunt Jędrzejczak od stycznia 1981 r. był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Pilica” w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1982–1989 prowadził kolportaż wydawnictw opozycyjnych. Był związany z Duszpasterstwem Harcerstwa Polskiego przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Z jego inicjatywy odbywały się msze w intencji Ojczyzny. Brał również udział w uroczystościach rocznicowych i religijnych związanych z działalnością NSZZ „Solidarność”. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN