Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Janusz Pocica

ur. w 1960 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1980-81 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w kolportaż ulotek, wydawanych przez Regionalny Komitet Wykonawczy podziemnej "Solidarności". 
Zatrzymany w dniu 5 listopada 1982 r. i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 3 marca 1983 r. Odpowiadając z wolnej stopy wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z 21 marca 1983 r. skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej