Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szulta Tadeusz

Tadeusz Bogdan Szulta

ur. w 1962 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Tadeusz Szulta był członkiem NSZZ „Solidarność”. 
12.09.1982 r. został zatrzymany przez patrol ZOMO podczas sporządzania hasła NSZZ „Solidarność” na jednym ze szczecińskich wiaduktów.
Za ten czyn został w dniu 14.01.1983 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.
W okresie od 17.09.1982 r. do 14.01.1983 r. był przetrzymywany  w Areszcie Śledczym w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN