Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzejdziak Zdzisława

Zdzisława Grzejdziak

ur. w 1947 roku w m. Borowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Zdzisława Grzejdziak w sierpniu 1980 r. współorganizowała strajk w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, którego uczestnicy solidaryzowali się z postulatami robotników Wybrzeża. Tworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Predom-Polar”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku na terenie „Predom-Polar” we Wrocławiu. Po pacyfikacji zakładu została zatrzymana a. W 1982 r. z powodu kontynuowania  działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” została zwolniona z pracy. Wraz z mężem Władysławem organizowała konspiracyjne spotkania ze związkowcami z ZZSD „Predom-Polar” oraz z Oleśnicy. 
W latach 1982-1987 drukowała i kolportowała podziemną prasę, między innymi „Z Dnia na Dzień”. W swoim domu przechowywała sprzęt powielający oraz papier. W latach 1986-1987  wraz z mężem drukowała pismo „U Nas”. Prywatnym samochodem dostarczała papier innym podziemnym drukarniom.
Wspomagała materialnie rodziny osób więzionych i represjonowanych. W 1986 r. zwróciła się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o możliwość odbycia 30 dni kary więzienia w zamian za uwolnienie skazanego Władysława Frasyniuka - Przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej