Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Adam Wiesiołek

ur. w 1964 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019
Biogram
Pan Piotr Wiesiołek należał do nielegalnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu «Solidarność»”, zrzeszającej uczniów szkół średnich z terenu Katowic, Bytomia, Mysłowic i Sosnowca.  W ramach prowadzonej działalności, zajmował się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
W dniu 17 VIII 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili przeszukanie w miejscu zamieszkania Pana Piotra Wiesiołka. W jego wyniku odnaleźli różne wydawnictwa bezdebitowe. W rezultacie Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wydała w dniu 30 VIII 1982 r. Postanowienia: o przedstawieniu zarzutów oraz o tymczasowym aresztowaniu Pana Piotra Wiesiołka. Ww. został oskarżony o to, iż w okresie od marca do czerwca 1982 r. uczestniczył w działalności organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu «Solidarność»” oraz przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. 
Pan Piotr Wiesiołek został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 2 XI 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach, wydał wyrok skazujący Pana Piotra Wiesiołka na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, dozór kuratora sądowego oraz grzywnę w wysokości 31 tys. zł. Na poczet orzeczonej kary grzywny, wliczono Panu Piotrowi Wiesiołkowi okres tymczasowego aresztowania od 30 VIII do 2 XI 1982 r., uznając tym samym karę grzywny za uiszczoną w całości. 
W ten sposób Pan Piotr Wiesiołek został warunkowo zwolniony  z Aresztu Śledczego w Katowicach. W dniu 30 VII 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii wobec Pana Piotra Wiesiołka, w którym darował mu wymierzoną karę 1 roku pozbawienia wolności oraz uchylił dozór kuratora sądowego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej